Primăria Slobozia Moară

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Slobozia Moara pe anul 2024, din care total venituri: 3957 mii lei si total cheltuieli : 6077 mii lei, conform anexelor nr.1 si respectiv nr.2 care fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.

Previous Toți proprietarii care dețin sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate au obligația de a se înregistra în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate

Primăria Slobozia Moară

Adresă: Str. Primăriei, Nr. 24, Comuna Slobozia Moară

Cod postal: 137420, Dâmbovița, România

Telefoane: +40 245-724174, 724138

Fax :+40 245-724174, 724138

Email: office@comunasloboziamoara.ro 

Web: www.comunasloboziamoara.ro

Primăria Slobozia Moară

Adresă: Str. Primăriei, Nr. 24, Comuna Slobozia Moară

Cod postal: 137420, Dâmbovița, România

Telefoane: +40 245-724174, 724138

Fax :+40 245-724174, 724138

Email: office@comunasloboziamoara.ro 

Web: www.comunasloboziamoara.ro

Primăria Slobozia Moară © 2023. Toate drepturile rezervate

Site dezvoltat și întreținut de ICI București