Buletin informativ

Conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza din oficiu la sfarsitul fiecarui an calendaristic Raportul periodic de activitate al institutiei, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Fiecare institutie publica va asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere.