Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din comuna Slobozia Moară

Comuna Slobozia Moară a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3681/1433DOT/24.08.2023 cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, pentru implementarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLILOR DIN UAT COMUNA SLOBOZIA MOARĂ, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, prin Programul Național de Redresare și Reziliență\Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie\Componenta 15 Educație\Reforma 4.

Ghidul solicitantului pentru cererile de finanțare cu fonduri europene 2023

În vederea pregătirii sesiunilor de primire a cererilor de finanțare pentru investiții în agricultură și dezvoltarea mediului rural, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunile consultative ale ghidului solicitantului pentru nouă domenii de intervenție finanțate cu fonduri europene din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 (PS PAC 2027)

Anunț HCL 29 IUNIE 2023

La data de 29.06.2023, orele 12, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Slobozia Moară, județul Dâmbovița, cu următoarele:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind „Sprijinirea conectării populației c venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Dâmbovița (PNRR/2022/C1/3.2)”;
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării și notei de fundamentare pentru obiectivul „Construire Școală Gimnazială și sală de educație fizică școlară, demolare clădire școlară existentă în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița”;

Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Construire clădire Grădiniță P+1 și anexă P (spațiu tehnic)”

Dispoziția nr. 122 / 12.06.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Slobozia Moară, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară în ziua de 13.06.2023, orele 12:00.
Hotărârea nr. 43/13.06.2023 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Construire clădire Grădiniță P+1 și anexă P (spațiu tehnic)” aprobați inițial prin HCL nr.15/2019

Toți proprietarii care dețin sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate au obligația de a se înregistra în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate

Persoanele fizice și juridice care dețin sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate (fose septice/ toalete cu bazine), au obligația de a se înregistra în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate din comuna Slobozia Moară, în termen de 120 de zile de la data conectării incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.