Proiect de hotărâre privind majorarea salarilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual începând cu luna iunie 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32/18.06.2024 privind majorarea salariilor de bază cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a veniturilor salariale existente ale angajaților funcționari publici și personal contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din aparatul de specialitate al primarului comunei Slobozia Moară începând cu luna iunie 2024.

Construire clădire primărie

Lucrari de executie pentru obiectivul: „Construire cladire Primarie Comuna Slobozia Moara”, asigurarea utilitatilor prin realizarea instalatiilor interioare electrice, sanitare, de gaz, necesare functionarii. Dotarea cu echipamente si utilaje specifice functionarii administrative, realizarea amenajarilor exterioare aferente solutiilor de arhitectura si instalatii necesare realizarii proiectului. Valoarea estimata a investitiei este de 1.916.543,64 lei fara TVA din care procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 9 %, reprezentand 158.247,64 lei.