Primăria Slobozia Moară

Construire clădire grădiniță

Construire clădire grădiniță

Executie lucrari aferente proiectului: “ Construire cladire gradinita P+1 si Anexa P(Spatiu Tehnic)”. Lucrarile se vor executa conform specificatiilor din proiectul tehnic. Cantitatile vor fi conform proiectului tehnic, iar valoarea estimata a contractului de 1.138.390,28 lei se compune din urmatoarele categorii de cheltuieli, conform devizului general intocmit de proiectant: 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului – 83.385,97 lei 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor – 67.749,11 lei 3. Cheltuieli pentru investitia de baza – 968.804,16 lei 4. Alte cheltuieli- Organizare de santier – 18.451,04 lei Eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire vor fi transmise cel tarziu cu 10 zile inainte de data de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet solicitarilor de clarificari cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Construire clădire grădinița P+1 și anexă P (spațiu tehnic)
Beneficiar: Primăria Slobozia Moară
Localitate: Slobozia Moară
Sursa finanțării: FONDURI EUROPENE
Valoarea totală a proiectului: 1.363.942 lei
Data finalizării: 31/12/2021

Previous Revenire la anunț/adresa nr. 2368/12.05.2021 referitoare la organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții de execuție

Primăria Slobozia Moară

Adresă: Str. Primăriei, Nr. 24, Comuna Slobozia Moară

Cod postal: 137420, Dâmbovița, România

Telefoane: +40 245-724174, 724138

Fax :+40 245-724174, 724138

Email: office@comunasloboziamoara.ro 

Web: www.comunasloboziamoara.ro

Primăria Slobozia Moară

Adresă: Str. Primăriei, Nr. 24, Comuna Slobozia Moară

Cod postal: 137420, Dâmbovița, România

Telefoane: +40 245-724174, 724138

Fax :+40 245-724174, 724138

Email: office@comunasloboziamoara.ro 

Web: www.comunasloboziamoara.ro

Primăria Slobozia Moară © 2023. Toate drepturile rezervate

Site dezvoltat și întreținut de ICI București