Anexă la proiectul de hotărâre nr.20/13.03.2024

Anexă la proiectul de hotărâre nr.20/13.03.202411 DownloadsCuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale, alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicate în anul fiscal 2025 în limitele și în condițiile titlului IX din legea 227/2015 privind codul fiscal Download Now!

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 202434 DownloadsAprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Slobozia Moara pe anul 2024, din care total venituri: 3957 mii lei si total cheltuieli : 6077 mii lei, conform anexelor nr.1 si respectiv nr.2 care fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre. Download Now!

Hotărârea nr. 43/13.06.2023

Hotărârea nr. 43/13.06.202343 DownloadsHotărârea nr. 43/13.06.2023 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Construire clădire Grădiniță P+1 și anexă P (spațiu tehnic)” aprobați inițial prin HCL nr.15/2019 Download Now!

Dispoziția nr. 122 / 12.06.2023

Dispoziția nr. 122 / 12.06.202313 DownloadsDispoziția nr. 122 / 12.06.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Slobozia Moară, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară în ziua de 13.06.2023, orele 12:00. Download Now!