Toți proprietarii care dețin sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate au obligația de a se înregistra în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate

Persoanele fizice și juridice care dețin sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate (fose septice/ toalete cu bazine), au obligația de a se înregistra în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate din comuna Slobozia Moară, în termen de 120 de zile de la data conectării incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.