Primăria Slobozia Moară

Buletin informativ

Buletin informativ

Informații de interes public

Potrivit art. 5 din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, fiecare institutie trebuie sa aprobe o:

 • Lista a informatiilor de interes public care vor fi comunicate din oficiu;
 • Lista a informatiilor de interes public care vor fi comunicate la cerere;
 • Lista a informatiilor de interes public exceptate de la comunicare.

Conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza din oficiu la sfarsitul fiecarui an calendaristic Raportul periodic de activitate al institutiei, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Fiecare institutie publica va asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere. In acest sens, toate compartimentele din cadrul unitatii vor transmite raspuns la solicitarea informatiei de interes public, in termen de:

 • 7 zile de la data inregistrarii solicitarii;
 • cel mult 25 de zile de la data inregistrarii solicitarii, in cazul unor informatii complexe;
 • in cazul refuzului comunicarii informatiilor solicitate, in termen de 3 zile de la data inregistrarii, cu motivatia corespunzatoare.

Vă oferim cu caracter orientativ:

 • Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu
  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;
  2. Structura organizatorică,
   atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare;
  3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea unității și cele ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice;
  4. Programul de acordare a audiențelor, inclusiv de către persoanele din conducere
  5. Coordonatele de contact ale unității, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet
  6. Bugetul de venituri si cheltuieli, lista de investitii și bilanțul contabil
  7. Lista cuprinzând documentele de interes public
  8. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate și/sau gestionate, potrivit legii
  9. Modalitățile de contestare a deciziei unității, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
  10. Raportul anual de activitate al instituției
  11. Planul anual de achiziții
  12. Raportul periodic de activitate al autorității, după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001
 • Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității
  1. Corespondența cu alte instituțiile publice
  2. Notele de serviciu cu caracter intern
  3. Sesizările și documentele privind cercetarea disciplinară
  4. Numerele de telefon ale angajaților din cadrul autorității, precum și informațiile privind activitățile extraprofesionale ale acestora
  5. Sesizările, cererile și plângerile persoanelor vizate, precum și ale altor persoane interesate
  6. Registrul general de intrare-ieșire a corespondenței
  7. Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public
  8. Statele de salarii
   Registrul de dosare (cereri, plângeri sau sesizări)
  9. Registrul de evidență a deciziilor, avizelor și recomandărilor emise de conducătorul unității
  10. Registrul de inventariere a bunurilor
  11. Registrul special de corespondență secretă și confidențială
  12. Registrul de arhivă

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit, în sensul că nu trebui plătit pentru serviciile de căutare şi identificare a informaţiei solicitate. În cazul în care sunt solicitate copii după anumite documente care conţin informaţii de interes public, va trebui să se achite contravaloarea serviciilor de copiere.

Dacă nu se oferă nici un răspuns la solicitarea înaintată către unitate sau dacă, prin răspunsul primit, persoana consideră că a fost lezată poate adresa o reclamaţie administrativă.

Reclamaţia dumneavoastră va fi analizată și, în cazul în care se dovedeşte a fi întemeiată, trebuie oferit un răspuns în termen de 15 zile, în care se vor oferi informaţiile de interes public solicitate iniţial precum şi măsurile care au fost luate împotriva angajatului unității care s-a făcut vinovat de această situaţie.

Dacă, în urma răspunsului primit la reclamaţia administrativă, persoana consideră în continuare, că dreptul de acces la informaţiile de interes public i-a fost încălcat, se poate adresa justiţiei.

Cerere solicitare informații publice

Cerere solicitare informatii publice v1

Reclamație administrativă model

Reclamație administrativă model 2-2

Răspuns la reclamație

Răspuns la reclamație v3

Previous Anunțuri

Primăria Slobozia Moară

Adresă: Str. Primăriei, Nr. 24, Comuna Slobozia Moară

Cod postal: 137420, Dâmbovița, România

Telefoane: +40 245-724174, 724138

Fax :+40 245-724174, 724138

Email: office@comunasloboziamoara.ro 

Web: www.comunasloboziamoara.ro

Primăria Slobozia Moară

Adresă: Str. Primăriei, Nr. 24, Comuna Slobozia Moară

Cod postal: 137420, Dâmbovița, România

Telefoane: +40 245-724174, 724138

Fax :+40 245-724174, 724138

Email: office@comunasloboziamoara.ro 

Web: www.comunasloboziamoara.ro

Primăria Slobozia Moară © 2023. Toate drepturile rezervate

Site dezvoltat și întreținut de ICI București