Primăria Slobozia Moară

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
75 Downloads

Comuna Slobozia Moară a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3681/1433DOT/24.08.2023 cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, pentru implementarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLILOR DIN UAT COMUNA SLOBOZIA MOARĂ, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, prin Programul Național de Redresare și ReziliențăPilonul VI. Politici pentru noua generaţieComponenta 15 EducațieReforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/lnvestiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educațieiInvestiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitarInvestiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele şcolare, cod F-PNRR-Dotări-2023-4662.

Obiectivul general al proiectului constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT Comuna Slovozia Moară, Județul Dâmbovița, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

 Obiective specifice:

  1. Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatică și a sălilor de clasă cu echipamente TIC;
  2. Îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, prin achiziționare de mobilier modern și materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximală a potențialului fiecărui copil în funcție de aptitudinile şi interesele fiecăruia;
  3. Dotarea cu echipamente IT, mobilier specific și materiale didactice a 10 săli de clasă (mobilier și materiale didactice), a 9 săli de clasă (echipamente TIC), 1 laborator de informatică;
  4. Se asigură transformarea digitală a unităților de învățământ vizate de proiect.

Scopul proiectului constă în modernizarea infrastructurii educaționale ce va aduce beneficii pentru întreg grupului țintă. Astfel, peste 155 de preşcolari și elevi din școlile Comunei Slobozia Moară vor beneficia de rezultatele obținute prin implementarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 563.932,67 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 473.580,00 lei, valoare TVA eligibil aferentă este de 89.980,20 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 372,47 lei.

Durata de implementare a proiectului, respectiv 24 august 2023 – 31 decembrie 2024.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la nr. tel. 0245.724.174, email: primariasloboziamoara@gmail.com.

The admin of this site has disabled the download button for this page.

Previous Lista funcțiilor și a veniturilor salariale din cadrul primăriei comunei Slobozia Moară, septembrie 2023

Primăria Slobozia Moară

Adresă: Str. Primăriei, Nr. 24, Comuna Slobozia Moară

Cod postal: 137420, Dâmbovița, România

Telefoane: +40 245-724174, 724138

Fax :+40 245-724174, 724138

Email: office@comunasloboziamoara.ro 

Web: www.comunasloboziamoara.ro

Primăria Slobozia Moară

Adresă: Str. Primăriei, Nr. 24, Comuna Slobozia Moară

Cod postal: 137420, Dâmbovița, România

Telefoane: +40 245-724174, 724138

Fax :+40 245-724174, 724138

Email: office@comunasloboziamoara.ro 

Web: www.comunasloboziamoara.ro

Primăria Slobozia Moară © 2023. Toate drepturile rezervate

Site dezvoltat și întreținut de ICI București