Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 202434 DownloadsAprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Slobozia Moara pe anul 2024, din care total venituri: 3957 mii lei si total cheltuieli : 6077 mii lei, conform anexelor nr.1 si respectiv nr.2 care fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre. Download Now!